KONTAKT

DANE SPÓŁKI

INDIVER Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd
Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS: 0000381928

REGON: 340865975

NIP: 8792645460

Kapitał zakładowy: 200 000 PLN (w całości opłacony)

Skontaktuj się z nami przez formularz

indiver@indiver.pl
+48 518 517 102
ul. Równinna 29-31, 87-100 Toruń
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide