KONFERENCJA „PROBLEMY NAUKOWO-BADAWCZE BUDOWNICTWA”

W dniach 16-21 września 2012 roku w Krynicy odbędzie się 58. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, współorganizowana przez Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej. Hasło tegorocznej konferencji to „Problemy naukowo-badawcze budownictwa”. Tematyka konferencji obejmie m.in.: budownictwo ogólne, fizykę budowli, geotechnikę, inżynierię przedsięwzięć budowlanych, materiały budowlane oraz mechanikę materiałów i konstrukcji.

19 września 2016
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide